საშვილოსნოს გადანერგვა – ნინო მუსერიძე “ნამდვილ ექიმებში”

საშვილოსნოს გადანერგვა - ნინო მუსერიძე

  •  შესაძლებელია თუ არა საშვილოსნოს გადანერგვა
  •  რა შემთხვევაში ხდება საშვილოსნოს გადანერგვა და გამართლებულია თუ არა ეს მეთოდი
  •  რა შედეგები გვაქვს დღეს

ნინო მუსერიძე GGRC- ის პაციენტის მაგალითით

Leave a reply